Hb V770 – Innspill fra BA-Nettverket og SVAR fra Vegdirektoratet.

Innspill Hb V770 – Sendt Vegdirektoratet ca 20. april 2017. Se LINK Svar fra Vegdirektoratet Se LINK I mellomtiden har BA-Nettverket søkt midler hos KMD til FOU-prosjekt «Standardiserte dataleveranser i samferdsel- og infrastruktur-prosjekter». I praksis vil SOSI med GML-format være sentralt tema i prosjektet. Samarbeidspartnere er Kartverket, Statens vegvesen, Bane NOR og Nye Veier. Søknaden […]

Del på...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on Pinterest
Continue Reading

Høring SOSI Del 1 – GML-format og SOSI-(prikk)format – FRIST 1. september.

Nå er det høring av SOSI standard del 1 – realisering SOSI-format og realisering GML-format, begge versjon 5.0. Høringsdokumentene med høringsbrev ligger her NB! Høringsfrist er satt til 1. september 2017 Kommentarskjemaet må benyttes dersom dine kommentarer skal bli behandlet. Kontakt: Gerd Mardal, Seksjonssjef, IT-avdelingen, Seksjon for standarder og teknologisk utvikling Tlf. /mob.: 32 11 84 10 / […]

Del på...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on Pinterest
Continue Reading

HURRA for Stortingsvedtak! Kake 20. juni!

Hurra! Stortingsvedtak om krav til dokumentasjon/innmåling av VA, El, Fiber, Fjernvarme osv. Se LINK  – Endringer i Plan og bygningsloven og Matrikkellova. Vi feirer med KAKE 20. juni! – Åpent for alle! Hurra for KMDm Storting og Regjering, Kartverket, BA-Nettverket og SOSI Leding 4.6 på GML! Ny milepæl nådd! – Passer bra for sommeravslutning i […]

Del på...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on Pinterest
Continue Reading

Nettverkstreff VA 20. juni – Sommeravslutning

VELDIG spennende program på Nettverkstreff 20. juni. Temaet er i hovedsak dataflyt og dokumentasjon i VA-prosjekter. Bygg- og anleggsprosjekter har hatt fokus på BIM og 3D-modeller i mange år, men vi har til gode å se de gode eksemplene fra VA-prosjekter. Nå begynner imidlertid ting å røre på seg, og da spår jeg at nye 3D/BIM-arbeidsmetoder vil «ta […]

Del på...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on Pinterest
Continue Reading

Nettverkstreff 20.juni – Myndighetskrav, Dokumentasjon Vann/Avløp

Programmet for Nettverkstreffet 20. juni er nesten klart. Se program, påmeldingsskjema og påmeldinger. Noen tema, firma og personer må bekreftes eller ordlyden justeres. Gi LYNRASK beskjed hvis du har innspill/ønsker. Vann/Avløpsanlegg plasseres stort sett i veg/gategrunn, og er viktig del av BIM for samferdsel og infrastruktur. Nå ser det ut som myndighetskrav blir gjeldende i […]

Del på...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on Pinterest
Continue Reading