Nettverkstreff 19. oktober Oslo/Fornebu – Prisstigning utsatt til 24. september

Nå er programmet klart, og vi utsetter fristen for påmelding til laveste pris til 24. september. her blir det presentasjoner både fra Nye veier, Statens vegvesen, Samarbeidsprosjektet «Standardiserte dataleveranser», Infrakit, Norconsult, Gundersen & Løken AS (maskinstyring) og Powel. I tillegg er det satt av tid til dialog og diskusjoner under veis. Vi ser at det […]

Continue Reading

Nettverkstreff Oslo 19. oktober – Data fra rådgiver til anlegg på godt og vondt.

Hei! Program for nettverkstreff 19. oktober nesten klart! Det nytter lite med de flotteste dataformater hvis ikke ting – inkl. graveflater og oppfyllingsflater er prosjektert, eller skal entreprenør modellere selv ….. Vi retter fokus på dataleveranser fra rådgiver for bygging, på godt, men også på vondt og hva som er årsakene til dette, og hvem […]

Continue Reading

Hb V770 – Innspill fra BA-Nettverket og SVAR fra Vegdirektoratet.

Innspill Hb V770 – Sendt Vegdirektoratet ca 20. april 2017. Se LINK Svar fra Vegdirektoratet Se LINK I mellomtiden har BA-Nettverket søkt midler hos KMD til FOU-prosjekt «Standardiserte dataleveranser i samferdsel- og infrastruktur-prosjekter». I praksis vil SOSI med GML-format være sentralt tema i prosjektet. Samarbeidspartnere er Kartverket, Statens vegvesen, Bane NOR og Nye Veier. Søknaden […]

Continue Reading

Høring SOSI Del 1 – GML-format og SOSI-(prikk)format – FRIST 1. september.

Nå er det høring av SOSI standard del 1 – realisering SOSI-format og realisering GML-format, begge versjon 5.0. Høringsdokumentene med høringsbrev ligger her NB! Høringsfrist er satt til 1. september 2017 Kommentarskjemaet må benyttes dersom dine kommentarer skal bli behandlet. Kontakt: Gerd Mardal, Seksjonssjef, IT-avdelingen, Seksjon for standarder og teknologisk utvikling Tlf. /mob.: 32 11 84 10 / […]

Continue Reading

HURRA for Stortingsvedtak! Kake 20. juni!

Hurra! Stortingsvedtak om krav til dokumentasjon/innmåling av VA, El, Fiber, Fjernvarme osv. Se LINK  – Endringer i Plan og bygningsloven og Matrikkellova. Vi feirer med KAKE 20. juni! – Åpent for alle! Hurra for KMDm Storting og Regjering, Kartverket, BA-Nettverket og SOSI Leding 4.6 på GML! Ny milepæl nådd! – Passer bra for sommeravslutning i […]

Continue Reading