Nettverkstreff Hamar februar

Noen få ferske bildet fra Hamar Kulturhus. Ole Hokstad, Norconsult på vei opp trappa. Han viser stolt fram dette flotte bygget, og forteller om alle konstruksjonene som Arkitekten ønsket å gjøre «usynlige», og som han og Norconsult har «tryllet bort». Legg merke til de hengende «betongklossene» i det ene bildet. Dette er kinosalen sett fra […]

Del på...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on Pinterest
Continue Reading

Nettverkstreff Oslo 5. februar

Programmet for Nettverkstreffet 5. februar begynner å ta form. Følg med. Justeringer gjøres fortløpende, og vi regner med at «mange» faller på plass i løpet av kort tid. Jeg antar at i februar er flere klare for å «bevise» at de kan håndtere GML-leveranser i henhodl til XSD-skjema (XSD oppskrifter) for GML. Hovedtema: Forbedrede og […]

Del på...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on Pinterest
Continue Reading

SOSI Landskapsarkitektur – Aktiv januar 2015 – Møte 21. januar.

Kartverket har lagt ut utkast for UML-modell for SOSI Ledning på Sharepoint-området. Sharepoint-området er tilgjengelig for de som har registreret sg som dltakere i prosjektet SOSI Landskapsarkitektur. Kan mulliges også finnes i SOSI Modellregister med eks. Enterprise Architect (?) Kontakt i Kartverket: Magnus Karge. Kontakt for registrering/generell info: ihokstad@ba-nettverket / 90175571 Til informasjon er det […]

Del på...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on Pinterest
Continue Reading

Oppstartmøte FoU 6. Januar

Effektivisering og forbedring av ledningsdokumentasjon. Spennende oppstartmøte i FoU-prosjektet med støtte fra KMD 6. januar hos Forsvarsbygg. Her møter i tillegg til meg (Inger) Arkitektum, Kartverket, VAV Oslo kommune, Statens vegvesen, Jernbaneverket, Avinor. I tillegg til «administrativt» kommer Arkitektum til å vise status på forarbeide – Bestillingsløsning for automatisk generering av Produktspesifikasjon og XSD-fil (oppskriftsfil) for […]

Del på...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on Pinterest
Continue Reading

Deltar på Norgeodesis konferanse Norkonf som utstiller og workshop

  Deltar som utstiller på Norkonf, Norgeodesi´s årlige konferanse i januar, og som ansvarlig for Workshop om dataleveranser/dokumentasjon på GML. Blir spennende! Håper å se mange fra BA-Nettverket som bestiller eller leverer data, spesielt for ledningsfagene VA, El, Ekom og til NVDB… JEG tror på en «eksplosjon» mhp. dokumentasjon og innmålingsdata når vi om et år […]

Del på...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on Pinterest
Continue Reading