Nettverkstreff Oslo (Fornebu), 19. oktober 2017

 

NB! Under utarbeidelse! IKKE FERDIG! (pr 10.august)

Dato: 19. oktober 2017
Tid: Ca. 08.30 – 15.30

Sted: The Local, Fornebu, Oslo (?)
Like ved Telenor Arena

Hovedtema: BIM/3D-modeller Samferdsel og infrastruktur – Erfaringer og føringer for leveranser fra rådgiver.
Hva er bra nok og hva er ikke bra nok i byggefasen?

Pris: 1550,- kr + mva. for medlemmer, kommuner og samarbeidspartnere: Statens vegvesen, Nye Veier, Bane NOR og Kartverket.
2300,- kr tillegg for andre ikke-medlemmer i BA-Nettverket.
700,- kr tillegg for påmelding etter 13. juni.
Link til påmeldingsskjema

Link til deltakerliste (automatisk oppdatert)

Program: 

08.30 – 09.00 Kaffe.

09.00 – 09.10 Velkommen!
Inger Hokstad, BA-Nettverket

09.10 – 09.45 Erfaringer fra prosjekt ???
Hva er typisk BIM/3D dataleveranse, hvordan brukes dataene, og hva var egentlig data-bestillingen?
Hva er bra og hva er ikke så bra, og Hva bør forbedres hvordan?
Roy Are Haare og Theresa ???, Statens vegvesen, Region Øst

09.45 – 10.00 Diskusjon, Spørsmål og svar

10.00 – 11.00 Kommentarer fra Softwareleverandører, Rådgivningsfirma og Entreprenør?

Trimble
Focus
Gemini
NCC ?

11.00 – 11.20 Informasjon om KMD-støttet prosjekt – Standardiserte dataleveranser i Samferdsel og infrastruktur-prosjekter. Samarbeidspartnere: Statens vegvesen, Bane NOR, Nye veier, Kartverket.
xx, yy

11.20 – 11.30 Diskusjon, Spørsmål og svar

11.30 – 12.30 Lunsj (Mat og prat)

12.30 – 13.00

13.00 – 13.30 Maskinstyring – Hvordan foregår det? Praktiske prosjekteksempler.
Hva er optimale data TIL og FRA anleggsmaskinene. Status og tanker om forbedringer.
Jan Floberg og ??, GL Instrumenter.

13.30 – 13.45 Diskusjon, Spørsmål og svar

13.45 – 14.05 Infrakit – En åpen plattform for samhandling ute på samferdsel- og infrastrukturanlegg.

Anders Tiltnes, Infrakit. Se Infrakit.com.

14.05 – 14.15 Spørsmål og svar

14.15 – 14.30 Kaffepåfyll (Kort pause)

14.30 – 15.00

15.00 – 15.30 Diskusjon, Spørsmål og svar

Stikkord: Dataflyt, Dataeksport til Målebok – Innmåling, Datavalidering, Prosjekt-oppfølging, Drift og vedlikehold.
Bjarne Fagerbake, VAV
Rapport og demo fra «VA Verdensbibliotek FoU», Modellere eksisterende situasjon, 3D Prosjektering, 3D Objekt-bibliotek og NRF-database.
Se PPT – BA_Nettverket_20.06.17 (Mer kommer senere)

15.00 – 15.15 Automatisk FDV-dokumentasjon av VA-anlegg basert på NRF, samt web-grensesnitt for tilgang til live informasjon fra NRF-database.
SE PPT  – NRF Dokumentasjonsløsning
Terje Røising, NRF

15-34 – 15.30 Spørsmål/Svar

15.30 SluttNettverkstreff

Del på...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on Pinterest