Nettverkstreff Oslo 20. juni 2017 – Vann Avløp

Nettverkstreff Oslo 20.06.2017 – Vann Avløp (VA)

Dato: 20. juni 2017
Tid: Ca. 09.00 – 15.30

Sted: Oslo, Bjørvika konferansesenter
Bjørvika konferansesenter ligger i Avinor-bygget med hovedinngang fra Dronning Eufemiasgate.
Gå-avstand fra Oslo S/Jernbanetorget.

Hovedtema: Vann Avløp
Pris: 1550,- kr + mva. for medlemmer, kommuner og samarbeidsparter
1900,- kr tillegg for andre ikke-medlemmer i BA-Nettverket.
700,- kr tillegg for påmelding etter 1. oktober.

Link til Påmeldingsskjema
Se deltakerliste (automatisk oppdatert)
Link til sortert deltakerliste

Program: (NB! KUN FORELØPIG UTKAST!)

09.00 – 10.00 Kaffe og rundstykke med uformell utstillingsvandring/Demonstrasjon av programvare. Evt. preentasjon?

10.00 – 10.15 Velkommen!
Inger Hokstad, BA-Nettverket

10.15 – 11.00 Status myndighetskrav VA-data, Hvilken informasjon kreves. SOSI Produktspesifikasjon for minimum dokumentasjonskrav.
Praktisk demonstrasjon av import/eksport av VA-data på GML-format i eks. Kartverkets Fysak-program.
Magnar Danielsen, KMD
Geir Myhr Øien, Kartverket

NB! KUN UTKAST til formulering, må skrives om av Magnar Danielsen og Geri Myhr Øien.

11.00 – 11.15 Spørsmål og svar

11.15 – 11.45 Demo – Import av SOSI Ledning 4.5 GML i Gemini VA og ARcGIS ved bruk av ny «dataflyt opsjon»
Asle Kvam, Powel Water

11.45 – 12.00 Spørsmål og svar

12.00 – 13.00 Lunsj/Mat og prat.

13.00 – 14.00 Eksempler, målsetting og erfaringer  med spesifiserte dataleveranser for VA (SOSI Produktspesifikasjoner) basert på SOSI Ledning 4.5 (4.6).
Nyttig for kommunene?
Asle Kvam, PowelWater
Frode Faraas, Forsvarsbygg (IKKE avklart! – ????)
Bjarne Fagerbakke, VAV Oslo kommune (IKKE avklart! – ????)
Rene Dupont, Glitrevannverket (IKKE avklart! – ????)

14.00 – 14.45 Spørsmål og svar/Kaffepåfyll

14.15 – 15.15 Prosjekteksempler. Dataflyt og databearbeiding fra prosjektering og innmåling. Annet?
Dataflyt prosjektering – innmåling/dokumentasjon – drift – prosjekteringsgrunnlag
NN, flere firma? Oppmålingsfirma?
Eks. Bangs Oppmåling?, Terratec? Geomatikk? (NB! INGEN bekreftet)

15,15 – 15.45 GML import/eksport av VA-data i Focus programvare. Kobling til NS 3420 beskrivelse av VA-nettverk. Flyttes kanskje til tidligere?
Pål Eskerud eller NN, Focus Software

15.15 – 15.30 Konklusjoner/Ønsker videre?

Del på...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on Pinterest