Nettverkstreff 24.mai, Vulkan, Oslo

Dato: 24. mai 2018 – NB! Foreløpig, Ikke alle har bekreftet!
Tid: Ca. 11.00 – 18.30 (Ca)

Sted: Scandic Vulkan, Oslo
Like ved
Mathallen Oslo, som absolutt er verdt et besøk…!
Adresse: Maridalsveien 13A, 0178Oslo

Pris: 1750,- kr + mva. for medlemmer i BA-Nettverket, kommuner og samarbeidspartnere, dvs.
Statens vegvesen, Nye Veier, Bane NOR og Kartverket.
2800,- kr tillegg for andre ikke-medlemmer i BA-Nettverket.
900,- kr tillegg for påmelding etter 2. mai.

GRATIS for foredragsholdere med navn i programmet!

Link til påmeldingsskjema

Link til deltakerliste (automatisk oppdatert)

 

PROGRAM:

11.00 – 11.30 Enkel lunsj

11.30 – 12.00 Status SOSI GML. GML og SOSI prikk – Likestilte formater?
Ny produksjonsløype for FKB, med lagring i SFKB (Sentral FKB) og distribusjon via GeoNorge.
Andreas Røstad, Kartverket

12.00-12.30 Myndighetskrav dokumentasjon av VA og EL i NYE prosjekter, OG «tilhørende» XSD-skjema og GML eksempelfiler for det nye SOSI-formatet GML.
Geir Myhr Øien, Kartverket

12.30-12.45 Diskusjon, spørsmål og svar

13.00 – 13.15 Velkommen!
Inger Hokstad, BA-Nettverket

13.15 – 14.15 FULL fart mot åpen standard for Vegdirektoratets Hb V770 og Digital planlegging i Bane NOR. Forventninger og kommende krav fra byggherrer og Kartverket.
(NB! Ikke helt avklart!)
Odd Nome, Nye Veier
Kristin Lysebo og Sten Inge Tunli, Bane NOR
NN?, Statens vegvesen/Vegdirektoratet
Magnus Karge, Kartverket

14.15-14.30 Diskusjon, spørsmål og svar

14.30 – 14.45 Pause

14.45 – 15.15 Standardiserte dataleveranser… – Mulig å få til?
Mer informasjon kommer. Følg med!

15.15-15.30 Diskusjon, spørsmål og svar

15.30 – 16.30 Mat og prat

16.30 – 16.45 Diskusjon, spørsmål og svar fortsettelse

16.45 – 17.15 Piloter 3D Plan SOSI-GML – Samferdselsprosjekter E6 og Bybanen i Bergen
NB! Ikke avklart!/Endret ordlyd?
Åslaug Iversen, Sweco

17.15 – 17.30 Diskusjon, spørsmål og svar

17.30- 18.00 Focus CAT – Proof of Concept – Status angående GML og IFC for fagområdene Plan, Veg, VA, EL/Belysning og Landskapsarkitektur. 
Henrik Lundeby Grimstad, med flere, Focus Software (NB! Må bekreftes!/Ikke avklart!)
18.00-18.30 Avslutning 
Inger Hokstad, BA-Nettverket