Hb V770 – Innspill fra BA-Nettverket og SVAR fra Vegdirektoratet.

Innspill Hb V770 – Sendt Vegdirektoratet ca 20. april 2017.
Se LINK

Svar fra Vegdirektoratet
Se LINK

I mellomtiden har BA-Nettverket søkt midler hos KMD til FOU-prosjekt «Standardiserte dataleveranser i samferdsel- og infrastruktur-prosjekter». I praksis vil SOSI med GML-format være sentralt tema i prosjektet. Samarbeidspartnere er Kartverket, Statens vegvesen, Bane NOR og Nye Veier. Søknaden er innvilget, men med noe redusert beløp. Ta kontakt hvis du vil vite mer. (90175571)

 

Del på...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on Pinterest