Archive | BA-Nettverket

HURRA for Stortingsvedtak! Kake 20. juni!

Hurra! Stortingsvedtak om krav til dokumentasjon/innmåling av VA, El, Fiber, Fjernvarme osv. Se LINK  – Endringer i Plan og bygningsloven og Matrikkellova. Vi feirer med KAKE 20. juni! – Åpent for alle! Hurra for KMDm Storting og Regjering, Kartverket, BA-Nettverket og SOSI Leding 4.6 på GML! Ny milepæl nådd! – Passer bra for sommeravslutning i […]

Continue Reading

Nettverkstreff VA 20. juni – Sommeravslutning

VELDIG spennende program på Nettverkstreff 20. juni. Temaet er i hovedsak dataflyt og dokumentasjon i VA-prosjekter. Bygg- og anleggsprosjekter har hatt fokus på BIM og 3D-modeller i mange år, men vi har til gode å se de gode eksemplene fra VA-prosjekter. Nå begynner imidlertid ting å røre på seg, og da spår jeg at nye 3D/BIM-arbeidsmetoder vil «ta […]

Continue Reading

Nettverkstreff 20.juni – Myndighetskrav, Dokumentasjon Vann/Avløp

Programmet for Nettverkstreffet 20. juni er nesten klart. Se program, påmeldingsskjema og påmeldinger. Noen tema, firma og personer må bekreftes eller ordlyden justeres. Gi LYNRASK beskjed hvis du har innspill/ønsker. Vann/Avløpsanlegg plasseres stort sett i veg/gategrunn, og er viktig del av BIM for samferdsel og infrastruktur. Nå ser det ut som myndighetskrav blir gjeldende i […]

Continue Reading

Lovforslag – Dokumentasjon av ledninger i grunnen

Det er laget en Stortingsproposisjon (Lovforslag) som bl.a. stiller krav til dokumentasjon av ledninger og andre installasjoner i grunnen, som etter planen skal behandles i Stortinget 13. juni. Les mer. – og se link videre til selve dokumentet. I praksis oppfatter JEG at det betyr at ledningseier selv får krav om å inneha og «ved […]

Continue Reading

Hva skjer – april 2017.

20. april, Oslo Nettverkstreff 20. april – Oslo – Ca 120 påmeldte! Plass til flere! Se program, påmeldingsskjema og påmeldte. 21. april, Oslo Tankesmie BIM-GIS nasjonalt og internasjonalt. (Og muligens også GIS – ITS?) Se program, påmeldingsskjea og påmeldte. 31. mars London, Crossrail Her er materiell fra BIM Academy-møtet (Crossrail) for egen «konsumering»: https://www.dropbox.com/sh/98bvvw5493q60tu/AACWSpVrmxn9F_8KTOLnAoLOa?dl=0 9. […]

Continue Reading