Nettverkstreff Oslo, februar 2018

Dato: ??. februar 2018
Tid: Ca. 08.30 – 15.30

Sted: Oslo

Hovedtema: Arealplaner/Reguleringsplaner 2D/3D,

Pris: 1550,- kr + mva. for medlemmer i BA-Nettverket, kommuner og samarbeidspartnere: Statens vegvesen, Nye Veier, Bane NOR og Kartverket.
2300,- kr tillegg for andre ikke-medlemmer i BA-Nettverket.
700,- kr tillegg for påmelding etter ??. januar.

Link til påmeldingsskjema

Link til deltakerliste (automatisk oppdatert)

Program: 

08.30 – 09.00 Kaffe

09.00 – 09.10 Velkommen!
Inger Hokstad, BA-Nettverket

09.10 – 09.45 SOSI Plan 5.0
Status

09.45 – 10.45 Diskusjon, Spørsmål og svar
Kommentarer fra Softwareleverandører
Hvem vil presentere noe?

NN, Focus Software
NN, Firma

10.15 – 10.30 Kaffe

10.30 – 11.00 Medvirkningskravet  i reguleringsplaner etter Plan- og bygningsloven
Marte Birkeland, Master i moderne forvaltning

11.00 – 11.15 BA-Nettverket – «rapportering av siste nytt» – eller onnen ordlyd kommer.
Inger Hokstad, BA-Nettverket

11.15-11.30 Kommentarer, spørsmål og svar

11.30 – 12.20 Lunsj (Mat og prat)

12.30 – 13.00 

13.00 – 13.30

13.30 – 13.45 Diskusjon, Spørsmål og svar

13.45 – 14.00 Kaffepåfyll (Kort pause)

14.00 – 14.25

14.30 – 14.55 

15.00 – 15.30

 15.30 Slutt
Del på...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on Pinterest